Steun in het kwadraat…

Je kan met de Wibekes op vele manieren een goed doel steunen. Zo kreeg ik in april de hartverwarmende vraag van iemand om een Wibekes Troostvriendje op te sturen naar een kankerpatiëntje, dit naar aanleiding van een oproep van zijn mama via social media. Mama vroeg om hem via een kaartje of berichtje te laten weten dat mensen aan hem denken en hem willen steunen in deze moeilijke periode.

Deze dame stuurde me spontaan vraag om een Wibekes op te sturen, zonder het patiëntje echt te kennen…. maar om een hart onder de riem te steken…

Op deze manier kreeg dit Wibekes ook een extra dimensie… Troost bieden aan het patiëntje en tegelijk weer anderen helpen met de opbrengst van deze aankoop… Super dankjewel!

Ik hoop dan ook dat de Wibekes Troostvriendjes in 2020, samen met jullie steun, op heel veel manieren troost kunnen bieden en tegelijk ook weer anderen helpen dankzij hun opbrengst.

Goede doelen sinds 2020:

Luein biedt kortdurende begeleiding en opvang aan minderjarige meisjes tussen 12 en 18 jaar en hun gezinscontext. 
De aanmeldingsproblematiek kan zeer verschillend zijn, maar heeft altijd te maken met een “Verontrustende Opvoeding Situatie” of een “als Misdrijf Omschreven Feit”. 
Onze hulp is regionaal gericht: we werken vooral voor inwoners van de provincie Oost Vlaanderen. 
We werken binnen het kader van de Integrale Jeugdzorg en het Netwerk Crisisjeugdhulp van de Integrale Jeugdzorg. 

De hulp van Luein is niet rechtstreeks toegankelijk.

Voor de reguliere werking (diagnostiek al of niet gecombineerd met verblijf in fucntie van diangostiek) moet de Toegangspoort van de Integrale Jeugdzorg de inzet van onze hulp indicieren.
Dit wordt door een hulpverlener die de rol van contactpersoon/aanmelder op zich neemt aangevraagd via een electronisch A-document.
De contactpersoon/aanmelder kan 

  • een hulpverelener jeugdzorg zijn die betrokken is op de minderjarige of het gezin (zoals iemand van een CLB bijvoorbeeld)
  • een consulent van de sociale dienst van een jeugdrechtbank
  • een consulent van het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg
  • een consulent van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling

De opvang binnen het netwerk crisisjeugdhulp kan enkel ingezet worden na een beslissing van het Melpunt van het Netwerk Crisisjeugdhulp Oost Vlaanderen.

Onze werking wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, wij rekenen de gebruikers geen kosten aan.

Meer info: www.luein.be

Binnen onze prestigegerichte maatschappij is er een grote drang om verlies- rouw en trauma signalen- in de breedste zin van het woord- te diagnosticeren, te labelen, zelfs af te keuren of te stigmatiseren. Onze maatschappij heeft nood aan hokjes en stempels zodat met kan ‘bewijzen’ en ‘verklaren’.

De visie van de Bleekweide ligt in het ‘anders’ durven kijken naar verlies- rouw en traumasignalen. Om wat vroeger gebeurde, of om wat zich stelt op dit moment.

We durven kijken vanuit een dubbele bril: wat is het zichtbare gedrag-handelingen-reacties-lichamelijke klachten? Welke achterliggende situatie heeft zorg en verwerking nodig zodat de zichtbare signalen rust vinden? Hierbij is het op maat werken met de cliënt belangrijker dan een protocollaire behandeling.

Meer info: www.bleekweide.be

Van september tot december 2019 werden deze Wibekes Troostvriendjes verkocht ten voordele van De Bleekweide als actie voor de Warmste Week! Deze actie wordt nu op (mijn) eigen initiatief verder gezet om de kinderen en jongeren hier ook te helpen waar mogelijk.